Accions

Raonament circular

De Wikisofia

És una fal·làcia en la qual es comet una petició de principi, disposat de tal forma que constitueix un raonament en què, en una premissa, s'admet allò mateix que vol demostrar-se en la conclusió, encara que a través d'una sèrie de passos que oculten el seu caràcter tautològic. Es diu també «cercle viciós»

veg. exemple ↓

Un exemple històric de raonament circular és l'argument que D. Hume utilitza per a afirmar que la inducció manca de fonament lògic, donant lloc a l'anomenat problema de la inducció. Alan F. Chalmers exposa així aquest problema:

L'argumentació que pretén justificar la inducció és circular, ja que empra el mateix tipus d'argumentació inductiva, la validesa de la qual se suposa que necessita justificació. La forma de l'argumentació justificatoria és la següent:


El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x1
El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x2
El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x3
etc.
__________________________________________________
El principi d'inducció funciona sempre

Recurs:Exemple: el problema de la inducció


Veg. histeron proteron