Accions

Recurs

Exemple: el problema de la inducció

De Wikisofia

Un exemple històric de raonament circular és l'argument que D. Hume utilitza per a afirmar que la inducció manca de fonament lògic, donant lloc a l'anomenat problema de la inducció. Alan F. Chalmers exposa així aquest problema:

L'argumentació que pretén justificar la inducció és circular, ja que empra el mateix tipus d'argumentació inductiva, la validesa de la qual se suposa que necessita justificació. La forma de l'argumentació justificatoria és la següent:


El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x1
El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x2
El principi d'inducció va funcionar amb èxit en l'ocasió x3
etc.
__________________________________________________
El principi d'inducció funciona sempre


Alan F. Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo Veintiuno, Madrid 1982, p. 29-30.