Accions

Petició de principi

De Wikisofia

Fal·làcia que es comet, en un raonament, quan en una de les premisses es dóna per descomptat o com a veritable allò que vol demostrar-se en la conclusió.

Per si mateix es tracta d'un raonament vàlid, ja que no és més que una tautologia. Té interès perquè sovint adopta formes que dissimulen el seu caràcter tautològic, com s'esdevé en la pregunta complexa i en el raonament circular o cercle viciós.

veg. exemple ↓

«Guanyarem, perquè som els millors.»

«El cafè estimula perquè és un gran estimulant.»

Veg. histeron proteron