Accions

Particular

De Wikisofia

Referit als enunciats, són particulars els enunciats categòrics de tipus I i O, com «Alguns estudiants són tranquils» i «Alguns estudiants no són al·lèrgics». Són universals, els enunciats de tipus A i I, com «Tots els estudiants llegeixen» i «Cap estudiant es priva de res».

Vegeu quantificador, teoria de la quantificació.