Accions

Quantificació, teoria de la

De Wikisofia


En lògica de predicats, el mètode per a expressar enunciats quantificats universals i existencials o particulars. Un enunciat quantificat és una funció proposicional a la qual s'afegeix un quantificador.


910jord.png