Accions

Ontològic

De Wikisofia

 (del grec ὄντος, ontos, genitiu de τό ὄν, to on, allò que està sent o existint, i logos, estudi)

El que es refereix a l'esser com a concepte metafísic. A vegades, s'oposa a gnoseològic, amb la finalitat de partionar dos camps: el camp del real i el camp del mental. Del que és real com a tal, o del que existeix en tant que existeix, parla l'ontologia; del que és merament mental i del conèixer com a fenomen mental parla la gnoseologia. Per a Heidegger l'ontològic és el referible al «ser» en la mesura que aquest s'oposa a «ens», i representa l'estudi filosòfic de la mateixa realitat humana (Dasein), que és l'única manera d'accedir a la comprensió de l'ésser. Si, segons la definició del filòsof austríac Alexius Meinong, seguidor de Brentano l'ontologia és la teoria general dels objectes, han de distingir-se diverses classes d'objectes ontològics, als quals corresponen diferents nivells i sentits d'existència:

  • el real: objectes físics i produccions de l'esperit humà ...
  • l'ideal: objectes matemàtics, principis lògics, teories científiques...
  • el metafísic: ser, món, causalitat universal, categories...
  • l'axiològic: valors ètics o estètics...