Accions

Experimentació

De Wikisofia


Procediment, que forma part del mètode experimental de les ciències empíriques, segons el qual s'obtenen fets en condicions ideals d'observació amb mires, sobretot, a la contrastació d'una hipòtesi, llei o teoria, o simplement per a verificar l'existència d'un fenomen determinat. Normalment, l'experimentació es relaciona amb la inducció, ja que la repetició d'experiments confirmadores d'una hipòtesi sembla permetre la inferència que «si sempre que es realitza un determinat experiment es confirma una determinada hipòtesi, llavors aquesta hipòtesi és veritable». Però la ciència no pressuposa l'existència de lleis científiques veritables; moltes són només probables, i cap és definitiva. Per part seva, la lògica mostra la impossibilitat de verificar enunciats de tipus general, mentre que admet la possibilitat de refutarlos. L'experimentació sembla estar més d'acord amb els principis del mètode hipoteticodeductiu, on es recorre a l'experiència per a intentar descobrir les fallades d'una teoria o d'un enunciat que se suposa veritable, posant-los a prova davant els fets. L'experimentació científica recorre a mètodes quantitatius i es realitza preferentment en el laboratori.