Accions

Oblit del ser

De Wikisofia


Heidegger estableix una radical diferenciació de status entre els ens i l'ésser d'aquests ens (veg. «diferència ontològica»). El sentit del ser funciona sovint d'una manera aproblemàtic en el tracte quotidià amb els ens, sent la seva problematització el que caracteritza a la filosofia, ja des del seu començament grec. Ara bé, arriba un moment en què la filosofia sembla considerar resoluble la qüestió del sentit de l'ésser, amb la qual cosa tendeix a assimilar-lo a l'ens, perdent de vista el seu peculiar status. Aquesta situació d'oblit del ser la presenta Heidegger com a tret fonamental del pensament metafísic, raó per la qual la seva pròpia tasca, que concep com a consistent en la recuperació de la qüestió de l'ésser, es converteix així en un replantejament radical de la filosofia. (Col·laboració de Maite Saurí Navarro.)


Vegeu termes relacionats

Plantilla:Proc