Accions

Nàusea

De Wikisofia

Fitxer:Sartre2.gif
J. P. Sartre i S. de Beauvoir

Terme utilitzat per Sartre, que en la seva obra La nausée la defineix com a sentiment provocat davant l'absoluta falta de sentit de l'existència. El món i l'home –que és una «passió inútil»– són absolutament contingents: l'existència es revela completament gratuïta. La plena presa de consciència d'aquesta contingència de l'existència provoca el sentiment de la nausée que és la forma de reaccionar de l'en si davant de l'absoluta contingència de tota realitat (veg. text).

En la tradició existencialista aquesta resposta emocional davant el contingent i el no-res ha adoptat altres formes semblants, que enfonsen les seves arrels en l'angoixa de Kierkegaard que és represa per Heidegger.