Accions

Materialisme emergentista

De Wikisofia

Teoria sobre la relació entre ment i cos que sosté un tipus de monisme psicofísic segons el qual la ment és el cervell, o una biofunció específica del cervell (veg. text de Bunge. Més pròpiament es considera que la ment no emergeix del cervell ni el cervell de la ment, sinó que, apel·lant a la teoria de l'evolució, els organismes mentals emergeixen a partir d'organismes previs que no tenien aquesta propietat. veg. emergentisme).

Veg. gràfic: relació ment-cos.

Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc