Accions

Monisme psicofísic

De Wikisofia

Intent de solució de la relació ment i cos que es basa en el cas que, per a explicar els anomenats fets psíquics, n'hi ha prou amb un únic principi, que pot ser només el psiquisme, com en els sistemes espiritualistes o idealistes de Berkeley i Hegel; només el material, com en l'atomisme antic i el materialisme de Hobbes; una doble manifestació de la mateixa substància, com sostenen Spinoza o alguns autors neopositivistes, o els fets psíquics reduïts a diverses funcions fisiològiques especialitzades del cervell humà.


LES PRINCIPALS DOCTRINES SOBRE LA NATURALESA DE LA MENT
Mente1.gif


Mario Bunge,Mente y sociedad,Alianza, Madrid 1989, p.27.

Vegeu també gràfic: relació ment-cos.