Accions

Mètode inductiu

De Wikisofia

El que té com a característiques fonamentals del mètode adequat per a la investigació científica l'observació, la classificació, la generalitzaciói la predicció de fets. Essencial al mètode inductiu és l'afirmació que les hipòtesis científiques són generalitzacions de l'experiència que poden confirmar-se mitjançant la contrastació.

Vegeu inducció, inductivisme.