Accions

Classificació

De Wikisofia


És l'agrupació dels elements d'un conjunt en subconjunts, classes o conceptes classificatoris que el divideixen de manera disjuntiva i exhaustiva. Classificar és, per tant, dividir en grups de forma tal que: cap grup sigui buit, cap element pertanyi a més d'un grup i la suma dels elements de tots els grups equivalgui a l'extensió total del conjunt. Llavors es diu que els conceptes classificatoris constitueixen una partició d'un conjunt.

Veg. diviso non facit saltum, fundamentum divisionis.