Accions

Recurs

Cita Sapir

De Wikisofia

El llenguatge és un mètode exclusivament humà, i no instintiu, de comunicar idees, emocions i desitjos per mitjà d'un sistema de símbols produïts de manera deliberada. Aquests símbols són, abans de res, auditius, i són produïts pels anomenats «òrgans de la parla».

E. Sapir, El lenguaje, FCE, México 1966, p. 14.

Original en castellà

El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son, ante todo, auditivos, y son producidos por los llamados «órganos del habla».