Accions

Llei lògica

De Wikisofia

Enunciats de la lògica formalment veritables, és a dir, veritables per qualsevol interpretació, o per a qualsevol assignació dels valors de veritat. Són per aquesta raó tautologies i, en conseqüència, són formes vàlides de raonar. Es distingeixen de les regles d'inferència, que són enunciats sobre com s'apliquen les lleis lògiques en una deducció vàlida. Les lleis lògiques pertanyen al llenguatge objecte de la lògica; les regles d'inferència, al metallenguatge (veg. regles 1, regles 2 i regles 3).