Accions

Recurs

Cita de Deaño 2

De Wikisofia

Algunes lleis de lògica de predicats

Lleis d'interdefinició dels quantificadors:

[math]\displaystyle{ \forall{x} Px\leftrightarrow{}¬\exists{x}¬Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \exists{}xPx\leftrightarrow{}¬ \forall{x}¬Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \forall{x} ¬Px \leftrightarrow{}¬\exists{x}Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \exists{x}¬Px \leftrightarrow{}¬\exists{x}Px }[/math]

Lleis aristotèliques d'oposició:'Llei d'identitat:

Llei de contradicció:

Llei de terç exclòs:

Modus ponendo ponens:

Modus tollendo tollens:

Llei d'especificació:

Llei de particularització:

A. Deaño, Introducción a la lógica formal, Alianza, Madrid 1978, p.233-236.

Original en castellà

Algunas leyes de lógica de predicados

Leyes de interdefinición de los cuantificadores:

[math]\displaystyle{ \forall{x} Px\leftrightarrow{}¬\exists{x}¬Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \exists{}xPx\leftrightarrow{}¬ \forall{x}¬Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \forall{x} ¬Px \leftrightarrow{}¬\exists{x}Px }[/math]

[math]\displaystyle{ \exists{x}¬Px \leftrightarrow{}¬\exists{x}Px }[/math]

Leyes aristotélicas de oposición:


Ley de identidad:

Ley de contradicción:

Ley de tercio excluso:

Modus ponendo ponens:

Modus tollendo tollens:

Ley de especificación:

Ley de particularización: