Accions

Judicis, divisió dels

De Wikisofia

  • Segons la lògica tradicional, els judicis es divideixen en afirmatius i negatius, si ens atenim a la seva qualitat («és», «no és»).
  • En universals i particulars, si es mira a la quantitat, o extensió del subjecte.
  • Si s'atén a la modalitat, és a dir, si s'expressa la manera com «és» o «no és», es divideixen en apodíctics, quan s'afirma que alguna cosa és necessària o impossible i problemàtics, quan s'afirma que alguna cosa és possible;
  • si simplement afirmen o neguen, sense expressar cap modalitat, els judicis es diuen assertoris.
  • Si s'atén a la relació, els judicis són categòrics, hipotètics o disjuntius. Els primers exclouen qualsevol condició; els segons, l'expressen; els tercers mostren una disjunció.

Vegeu la classificació kantiana dels judicis.