Accions

Categòric

De Wikisofia


(del grec κατηγορέιν, kategorein, acusar, classificar, afirmar) Normalment s'aplica a l'enunciat que només afirma (sense afegir, per exemple, modalitats) i l'estructura de les quals s'explica amb les abreviatures mnemotècniques A,I, I, O. Com a adjectiu, en l'ús corrent no estrictament filosòfic, destaca la intensitat o fermesa d'una afirmació, opinió, postura o discurs. Una mica d'aquest sentit passa a l'imperatiu categòric de Kant.

Vegeu enunciat categòric.