Accions

Interaccionisme

De Wikisofia

Doctrina dualista sobre la relació ment i cos que suposa l'existència de dues entitats diferents, material una i mental o espiritual l'altra, que s'interrelacionen i són capaces d'actuar o influir una sobre una altra; és a dir, interactuen. Punts de vista contraris són, dins del dualisme, entre d'altres, el paral·lelisme i l'epifenomenalisme. Al dualisme s'oposa, en general, el monisme psicofísic.

Vegeu gràfic: relació ment-cos., esperits animals.