Accions

Implicació

De Wikisofia

Enunciat condicional, la forma lògica del qual és «si p llavors q» i que normalment s'escriu segons l'esquema:

Definit el condicional com implicació material, segons la definició de Filó de Mègara (veg. megàrics), significa, que «o no p o q»; això és, un condicional definit com a implicació material és sempre veritable menys quan l'antecedent és veritable i el conseqüent fals. Aquesta manera filoniana d'interpretar el condicional, origen de frases que causen perplexitat, conegudes com a paradoxes de la implicació material, ha fet que alguns autors hagin proposat altres maneres d'entendre-ho. Així W.V.O. Quine suggereix que el condicional ha d'entendre's de forma més propera a «si... llavors» que a «implica». Uns altres, com C.I. Lewis, iniciador de la lògica modal, proposen una interpretació, coneguda com a implicació estricta, definint «si p llavors q» com «és impossible que p sigui veritable i q fals», la qual cosa equival a dir que «q és deduïble de p».