Accions

Implicació estricta

De Wikisofia


Definició d'implicació o del condicional, feta per Clarence Irwing Lewis (1883-1964), com «necessàriament o no P o Q», o «necessàriament si P llavors Q», contraposada a la interpretació filoniana (de Filó de Mègara), també anomenada implicació material. S'interpreta com una implicació més propera al llenguatge ordinari, i sembla suposar que és impossible que P sigui veritable i Q fals, i no només que «no succeeix que P sigui veritable i Q fals».