Accions

Antecedent

De Wikisofia

En lògica d'enunciats, l'antecedent i el conseqüent són els dos membres components de l'enunciat condicional. En les fórmules corresponents, que s'escriuen, per exemple,

[math]P\rightarrow{}Q[/math]

«p» és l'antecedent, o lletra d'enunciat que porta la partícula condicional «si», i «q» el conseqüent, o lletra d'enunciat que porta la partícula «llavors», o equivalent.