Accions

Imperatiu hipotètic

De Wikisofia


Segons la divisió que fa Kant dels imperatius en Fonamentació de la metafísica dels costums (1785), en què els divideix en hipotètics i categòrics, els imperatius hipotètics són aquells que expressen la necessitat o l'obligatorietat d'una acció en el cas que prèviament el subjecte vulgui el fi al qual s'ordena, mentre que els imperatius categòrics expressen la necessitat d'una acció per si mateixa, sense cap necessitat de considerar el fi que s'obté amb aquesta (veg. text).