Accions

Imperatiu categòric

De Wikisofia

En Kant, el criteri de la moralitat d'una acció; la manera com la raó s'imposa a la voluntat d'una manera incondicional i necessària, en contra de qualsevol desig merament subjectiu. Expressa el deure que ha de complir-se per si mateix, i no per a aconseguir alguna altra finalitat (en aquest cas, seria un imperatiu hipotètic o condicionat). És la llei de la raó pràctica, que no prescriu res en concret què fer, sinó només la manera, la forma, com s'ha d'actuar. En l'ètica kantiana apareixen diverses formulacions de l'imperatiu categòric (veg. text 1 , text 2 , text 3 i text 4 ).