Accions

Obligació

De Wikisofia


El caràcter de necessitat que es percep en els enunciats deòntics. El resultat d'aquesta necessitat és la imposició del deure moral. Segons les teories ètiques teleològicas, o teories del resultat o conseqüencialistes, a saber, aquelles que tenen en compte les finalitats, resultats i conseqüències de les accions, la necessitat moral, o obligatorietat, prové del valor intrínsec d'aquests resultats i conseqüències. Segons les teories ètiques deontològiques, o teories ètiques formals, és a dir, aquelles que només tenen en compte, o tenen en compte principalment, la disposició de la persona que actua, l'obligació moral prové sobretot, o exclusivament, del valor mateix d'allò que es fa percebut com un deure.