Accions

Finalitat

De Wikisofia

És el fi en tant que suposa una ordenació a un resultat últim. Si aquesta ordenació és conscient o existeix en un subjecte conscient (és prevista i volguda), parlem de finalitat intencional (qualsevol acció voluntària); si consisteix només en la successió dels elements d'un procés que arriba a un estat final, parlem de finalitat natural (les anomenades «finalitats» o fins de la naturalesa).