Accions

Hypotheses non fingo

De Wikisofia

Frase dels Principis matemàtics de filosofia natural, de Newton (Escoli general, al final del llibre), normalment traduïda com «no fingeixo hipòtesi», i considerada emblemàtica del caràcter inductiu de la metodologia científica de Newton i del rebuig a un mètode racionalista. Actualment es prefereix traduir-la simplement com «no imagino hipòtesi» (veg. text). La frase, per tant, no condemna tot ús d'hipòtesis en les ciències de la naturalesa, sinó el recurs a hipòtesis mancades de base empírica, al·ludint, possiblement, al costum de Descartes de recórrer a meres hipòtesis especulatives. Potser la frase hagi d'entendre's concretament referida a l'atracció de la gravetat, de la qual el text parla, i respecte de la qual Newton no vol pronunciar-se sobre quin pugui ser ella en si mateixa, i a la qual atén només en els seus efectes observables. En aquest cas, avançar hipòtesi sobre la naturalesa de la gravetat podria recordar la criticable tendència escolàstica a explicar les coses per les seves «qualitats ocultes», tan criticada pels empiristes.

De fet, Newton no rebutja les hipòtesis inferides inductivament a manera de generalitzacions basades en experiències i observacions.