Accions

Gestalt, lleis de la

De Wikisofia

Lleis enunciades pels psicòlegs de la Gestalt, que intervenen en la captació de les formes en què es basa la percepció; substitueixen, en la nova psicologia moderna, a les lleis de l'associacionisme tradicional i la funció que exerceixen. Es denominen lleis de l'organització perceptiva, i determinen com es configuren els objectes de la percepció, establertes principalment amb investigacions empíriques sobre el sentit de la vista. Les més importants són:

1) Llei de «figura i fons» (veg. citació);

2) llei de la «bona forma», «bona figura», «bona configuració» o simplement llei de «pregnància» (veg. citació);

3) llei d'analogia (igualtat i semblança), de proximitat, tancament, experiència passada (veg. citació);

4) llei de «la constància perceptiva»: d'objectes, de grandària, de formes (veg. citació).