Accions

Recurs

Cita M. Popp

De Wikisofia

Consisteix en la tendència a una forma «apta», capaç de fixar-se en la memòria i d'economitzar energia. Quan expliquem ràpidament objectes iguals, solem reunir-los per parelles (2, 4, 6, 8, 10..., en lloc d'1, 2, 3...). Els estels, els cercles, els quadrats, els rectangles, etc., són formes pregnantes.

M. Popp, Los conceptos fundamentales de la psicología, Herder, Barcelona 1980, p. 57.

Original en castellà

Consiste en la tendencia a una forma «apta», capaz de fijarse en la memoria y de economizar energía. Cuando contamos rápidamente objetos iguales, solemos reunirlos por parejas (2, 4, 6, 8, 10..., en lugar de 1, 2, 3...). Las estrellas, los círculos, los cuadrados, los rectángulos, etc., son formas pregnantes.