Accions

Recurs

Esquema Rubin figura-fons

De Wikisofia

Segons Metzger, les investigacions de Rubin, respecte del problema figura-fons, han donat tres resultats essencials:

1. La figura està limitada; però el fons no.

2. La figura està definida; el fons és vague i indefinit.

3. La figura és el que destaca.

M. Popp, Los conceptos fundamentales de la psicología, Herder, Barcelona 1980, p. 58.
Rubin.gif

Original en castellà

Según Metzger, las investigaciones de Rubin, respecto del problema figura-fondo, han dado tres resultados esenciales:

1. La figura está limitada; pero el fondo no.

2. La figura está definida; el fondo es vago e indefinido.

3. La figura es lo que destaca.


Rubin.gif