Accions

Pregnància

De Wikisofia

(del llatí praegnans, que està a punt de produir o de donar a llum)

Neologisme utilitzat pels psicòlegs de la Gestalt, o psicologia de la forma, que remet a la llei de la «bona forma», o forma privilegiada o òptima, segons la qual el subjecte que percep tendeix a veure el conjunt d'estímuls en la seva configuració més simple i més ordenada. S'entén que una bona figura, o una bona configuració d'elements sensorials dispersos, ha de ser senzilla, simètrica, equilibrada, contínua, etc. Segons els psicòlegs de la Gestalt és una propietat de la naturalesa, que tendeix a manifestar-se en la seva forma més pura i simple; no del subjecte que percep.

Vegeu Gestalt, lleis de la.