Accions

Freudomarxisme

De Wikisofia

Nom amb què es coneix un corrent de la psicoanàlisi, que sorgeix a Alemanya cap a la segona dècada del s. XIX, i intenta la integració –però sempre en detriment de l'ortodòxia freudiana– de les teories de Freud amb el marxisme, fent depenent una d'una altra revolució socialista i revolució sexual, i basant la psicoanàlisi de la societat en criteris marxistes. Els principals representants d'aquesta tendència psicoanalítica són I. Fromm, Wilhelm Reich i Herbert Marcuse.

Per Fromm i Reich l'alliberament sexual –l'alliberament de la repressió sexual, equivalent de l'alienació social– representa l'alliberament polític i social de l'home; per Marcuse, en canvi, aquesta última fonamenta a aquella.