Accions

Falsa consciència

De Wikisofia


Opinió ideològica que no es correspon amb la situació real de qui la posseeix, o amb la classe social a la qual pertany. La consciència, segons el marxisme, ha de ser un reflex de la societat, i no a l'inrevés, que expressi les condicions reals de la seva estructura econòmica i, per tant, la situació real inhumana de domini i opressió. Tota consciència que interpreti aquesta situació com substancialment adequada és una consciència que falseja la realitat, i que es recolza en elements merament ideològics, o mers pensaments, que impedeixen veure la naturalesa de les coses, o suposa la mala consciència de no voler canviar-les. La veritable consciència (la del proletariat) percep la seva situació real de consciència alienada per l'estructura social, però, en ser també consciència de classe, posseeix la voluntat de canvi i es converteix en subjecte de la transformació de la realitat social. Gyorgy Lukács, escriptor marxista, va estudiar, en Història i consciència de classe (1922), els termes en què havia d'entendre's aquest protagonisme històric de classe.