Accions

Recurs

Exemple de fórmula simple (i molecular per addició de connector)

De Wikisofia

«p» és la fórmula simple que correspon, per exemple a «El sol surt cada dia», mentre que «¬p» seria una fórmula molecular, per addició d'una connectiva monádica, que representa una funció lògica: la negació.