Accions

Fàctic

De Wikisofia


Relatiu als fets (facta). En contextos de filosofia de la ciència, fàctic (o factual) equival a empíric i s'oposa a formal. En alguns sistemes filosòfics, sobretot en l'existencialisme de Heidegger i Sartre, es refereix a la facticitat: a les característiques de gratuïtat, temporalitat i contingència, pròpies de l'existència humana.