Accions

Formal

De Wikisofia


En general, l'adjectiu atribueix a alguna cosa una relació amb la forma. Quan s'oposa a fons, substància o matèria d'un assumpte o d'una cosa, o al valor semàntic, emotiu, expressiu, pragmàtic o figuratiu d'una expressió lingüística o artística, es refereix a l'aspecte estructural o abstracte. Si es relaciona amb la noció clàssica de forma substancial, o un derivat d'aquesta, significa el que és l'essencial a alguna cosa. Si es tracta de la forma lògica, es refereix a l'objecte propi de la lògica, a saber, la consideració d'aquelles estructures mentals, que expressem mitjançant símbols, de les quals només interessa el seu valor de veritat o la seva validesa.