Accions

Extensionalitat

De Wikisofia

(del llatí extensio, extensió, de extendere, estendre)

Principi i perspectiva de la lògica moderna pels quals atén més a l'extensió dels termes (considerats com a classes o de conjunts) i als valors de veritat dels enunciats que a la intensió o al significat.

Vegeu extensió /intensió, principi d'extensionalitat.