Accions

Principi d'extensionalitat

De Wikisofia

Principi que afirma que els predicats coextensius, o aquells el valor de veritat dels quals sigui el mateix, poden substituir-se els uns pels altres.

Vegeu extensió /intensió, extensionalitat.