Accions

Equivalència lògica

De Wikisofia

En lògica d'enunciats, el bicondicional, el signe del qual és: [math]\leftrightarrow{}[/math] i que es llegeix «si, i només si»

405.png

Es llegeix, "P si, i només si, Q"

La seva taula de veritat és:

405b.png

«”P si i només si Q” és veritable quan P i Q són tots dos veritables o tots dos falsos; en els altres casos, és fals».


Exemple:

Si p = ets feliç» i q = «estimes», l'enunciat «ets feliç si i només si estimes», o «ets feliç sempre que estimis» és veritat quan «ets feliç i estimes» i quan «ni ets feliç ni estimes», però és fals si és veritat una d'ambdues coses i no l'altra.