Accions

Empirisme lògic

De Wikisofia


Juntament amb el de neopositivisme, un altre dels noms amb què es coneix el positivisme lògic del Cercle de Viena. Es considera més adequat que aquest últim, perquè posa en relleu els dos pilars fonamentals en què es basa l'intent d'aquest moviment filosòfic de realitzar una filosofia científica: la lògica i l'empirisme; l'ús de la lògica per a la crítica del llenguatge, tal com havia estat formulada per B. Russell, i el recurs a l'epistemologia empirista (amb una interpretació primer fenomenista i després fisicalista), com teoria del coneixement bàsica.