Accions

Dictum de omni et nullo

De Wikisofia

Adagi lògic de l'Escolàstica, abreviatura de: «Allò que s'afirma o nega de la totalitat, s'afirma o nega també de cada element de la totalitat». S'apliquen així al sil·logisme les propietats del quadro d'oposicions: Si alguna cosa és veritat o fals de A o E, és també veritable o falsa dita, respectivament, de I o d' O

Exemple ↓

Si «tots els homes són iguals davant la llei» (forma A) és un enunciat veritable, ha de ser també veritat que «Sòcrates no pot tenir privilegis davant la llei», i si «cap home pot tenir privilegis davant la llei» és un enunciat veritable, ho és també que «alguns homes no poden tenir privilegis davant la llei».