Accions

Creença racional

De Wikisofia

És una forma de saber o de coneixement que compleix amb totes les condicions necessàries per a poder dir que se sap o coneix alguna cosa, excepte amb la condició de veritat. Qui creu racionalment alguna cosa, igual que qui sap, «creu que p» i «té raons per a creure que p», però, a diferència de qui sap, no consta que «sigui veritat que p». La creença racional es basa, per tant, a «estar justificats a creure» alguna cosa (veg. text). La justificació d'una creença són les «bones raons» en què es funda aquesta creença. Una forma de justificar una creença racional, encara que no l'única, és sostenir-la mitjançant una bona argumentació. Un model de creença racional justificada el constitueix el coneixement científic.