Accions

Saber

De Wikisofia

(del llatí scire, d'on procedeix scientia, ciència)

Sinònim de coneixement, quan s'entén aquest com «saber que». Quan diem que «algú (S) sap que p» pretenem normalment dir que «S creu que p», «és veritat que p» i «S té raons per a creure que p». Quan es compleixen totes aquestes condicions, entenem que «S sap que p» (veg. exemple). No obstant això, el saber humà, la mateixa ciència inclosa, pot entendre's millor com una creença racional.