Accions

Argument

De Wikisofia


Una deducció expressada mitjançant el llenguatge; un raonament.

De vegades, es reserva el nom de raonament per a l'activitat en general d'expressar inferències mitjançant el llenguatge –i així diem, per exemple, «raonament vàlid»–, i el d'argument o argumentació per a una classe determinada de raonaments, i així, diem, per exemple un argument ad hominem, o una argumentació per analogia o un argument d'analogia, o un argument d'autoritat.

Veg. diatriba.