Accions

Cosmologia newtoniana

De Wikisofia

La síntesi del sistema del món, formulada per Isaac Newton en els seus Principis matemàtics de filosofia natural (1687), on, en els llibres I i II, exposa la nova mecànica, i les seves noves lleis del moviment i, en el llibre III, la força de l'atracció universal dels cossos en raó directa de la seva massa i en raó inversa del quadrat de la seva distància. L'univers es regeix uniformement en tots els seus punts per les mateixes lleis: un cos cau sobre la Terra per la mateixa raó que un planeta cau sobre el Sol, i per a qualsevol punt d'aquest univers, que concep com un espai infinit euclidiano, que identifica amb el sensorium Dei, actuen les mateixes forces d'inèrcia i gravetat. La gravetat és una relació entre fenòmens, la naturalesa dels quals ignora; sobre això afirma hypotheses non fingo.

La mecànica newtoniana va eliminar de l'univers els vòrtexs de la cosmologia de Descartes, però va accentuar encara més el mecanicisme cartesià. El món és una màquina posada en funcionament per Déu i sostinguda amb la seva presència.