Accions

Copenhaguen, escola de

De Wikisofia


Grup d'autors que defensen l'anomenada interpretació filosòfica clàssica de la mecànica quàntica i que, acceptant fonamentalment el principi d'incertesa de Heisenberg i el de complementarietat de Bohr, sostenen una actitud subjectivista i no admeten la possibilitat d'una realitat física objectiva independent de l'observació al món subatòmic.