Accions

Subjectivisme

De Wikisofia


En general, actitud que suposa que tota afirmació només és veritable pel subjecte que la pronuncia, en la mateixa línia, per exemple, que la tesi relativista i subjectivista alhora dels sofistes, i especialment de Protàgores, que sostenien que «l'home és la mesura de totes les coses» (doctrina del homo mensura). Com a teoria epistemològica, suposa que només coneixem els nostres propis fets mentals, sense poder mai anar més enllà de les representacions subjectives. El solipsisme és el desenvolupament conseqüent d'aquest subjectivisme epistemològic, que també pot denominar-se fenomenisme.