Accions

Autor

Edward Bradford Titchener

De Wikisofia

Titchener.gif

Avís: El títol a mostrar «Edward Bradford Titchener» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Titchener, Edward Bradford».

Psicòleg anglès, nascut a Chichester. Va ser deixeble de Wilhelm Wundt i va ensenyar a la universitat de Cornell, als EUA, on va emigrar en 1892. Va donar caràcter sistemàtic a la psicologia que el seu mestre havia començat a tractar com a ciència, centrant-la en l'estudi de la ment, que entén com a suma total dels processos mentals que ocorren de la vida d'un individu, mentre que la consciència és només la vida mental en un moment determinat: les seves unitats bàsiques són sensacions, imatges i afectes, que acaben, respectivament en percepcions, idees i emocions. El mètode propi, igual que el de qualsevol altra ciència de la naturalesa, és l'observació, que en psicologia és l'experiència que l'individu té de si mateix, que si segueix regles determinades sellama adequadament introspecció. Els processos psicològics han de completar-se amb els fisiològics, que són la base per a entendre aquells.