Accions

Autor

Burrhus Frederick Skinner

De Wikisofia

SKINNER.gif

Avís: El títol a mostrar «Burrhus Frederick Skinner» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Skinner, Burrhus Frederick».

Psicòleg nord-americà, nascut a Susquehanna, Pennsylvania. Va ensenyar psicologia a les universitats de Minnesota, Indiana i Harvard. Va ser un dels principals i més radicals defensors del conductisme, segons l'orientació de J.B. Watson, però en la versió del «condicionament operant», també anomenat «instrumental», la idea fonamental del qual és el reforçament de la conducta espontània, mitjançant els èxits aconseguits (veg. text). En La conducta verbal (1957), tracta el llenguatge humà també com un producte del reforçament. Entre les seves obres més conegudes, Walden dues (1948) representa una aplicació de les tècniques del condicionament instrumental a la planificació i control d'una societat utòpica, mentre que el polèmic Més enllà de la llibertat i la dignitat (1972), aplica els supòsits teòrics a concepcions fonamentals del món cultural humà; amb la remodelació de l'ambient social, mitjançant estímuls aversivos o amb reforços positius, s'aconsegueix el mateix i millor que amb els supòsits metafísics de la «llibertat» i la «dignitat» humanes. Contra aquests punts de vista va escriure Noam Chomsky el seu Procés contra Skinner (1972).