Accions

Bibliografia

Obres de B.F. Skinner

De Wikisofia

The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis, Appleton Century, Nova York 1938.

Walden Two, Macmillan, Nova York 1948 (novela).

Science and Human Behavior, Macmillan, Nova York 1953.

Verbal Behavior (conferencias), Appleton Century, Nova York 1957.

Schedules of Reinforcement, Appleton Century, Nova York 1957.

Beyond Freedom and Dignity, Cape-Knopf, Londres-Nova York 1972.

- y J.G. Holland, The Analysis of Behavior: A Program for Self-Instruction, McGraw Hill, Nova York 1961.

Traduccions al castellà:

Análisis de la conducta. Texto programado, Trillas, México 1970.

Más allá de la libertad y la dignidad, Fontanella, Barcelona 1973, 2a ed.

Walden Dos, Fontanella, Barcelona 1973, 3a ed.

Ciencia y conducta humana, Fontanella, Barcelona 1974, 3a ed.